Публикации

113. Варламов Г.Б. Применение трубчатой технологии газосжигания – переход на новый уровень обеспечения высоких энергоэкологических показателей работы камер сгорания ГТУ // IV Межведомственная конференция «Проблемы и разработки низкоэмисионных камер сгорания ГТУ»,с.10-14, ЦИАМ 4-6 декабря, г.Москва


112. Варламов Г.Б., Приймак Е.А. Фактические характеристики эксплуатации ГТУ: идентификация и мониторинг // IV Межведомственная конференция «Проблемы и разработки нихкоэмисионных камер сгорания ГТУ»,с.6-9, ЦИАМ 4-6 декабря, г.Москва.


111. Варламов Г.Б., Приймак Е.А. К вопросу о повышении уровня профессиональной подготовки кадров для энергетической отрясли // Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалісті в державах-учасниках СНД за новими напрямками розвитку техніки і технології» :. сб.ст. (м. Москва 6-7 грудня 2012 року) / Московський державний технічний університет ім. Баумана. – М.: МГТУ ім. Баумана, 2012 . –с.188-193.


110. Варламов Г.Б., Приймак К.О. Комплексная параметрическая идентификация фактических характеристик эксплуатации энергообъектов // VIІI Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”: Зб.наук.ст. У2-х т. Т.2 / УкрНДІЕП. – Ч.: Райдер,2012. – с.222-223


109. Варламов Г.Б., Камаєв Ю.М., Позняков П.О. Універсальна екологічно безпечна та ресурсозберігаюча трубчаста технологія спалювання газоподібного палива // VIІI Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”: Зб.наук.ст. У2-х т. Т.2 / УкрНДІЕП. – Ч.: Райдер,2012. – с.


108. Варламов Г.Б., Оліневич Н.В. Методологічні основи енергоекологічного аналізу техногенного стану енергооб’єктів // VIІI Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”: Зб.наук.ст. У2-х т. Т.2 / УкрНДІЕП. – Ч.: Райдер, 2012. – с.


107. Варламов Г.Б., Оліневич Н.В., Приймак К.О. Активна громадська діяльність фахівців паливно-енергетичного комплексу – запорука підвищення екологічної безпеки галузі. // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит, випуск №7 (101) липень 2012 рік, стор.9-16.


106. Варламов Г.Б., Камаев Ю.М., Позняков П.О., Юрашев Д.Н. Модернизация горелочной системы газотурбинного двигателя ДН80 с использованием трубчатой технологии газосжигания. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях.- Харків: НТУ «ХПІ» – 2012. -№18. – С. 117-126.


105. Варламов Г.Б., Халатов А.А., Позняков П.О., Юрашев Д.Н. Новое поколение горелочных систем ГТУ на основе трубчатой технологии сжигания газа. // Восточно-европейский журнал передовых технологий №3/10 (57) 2012г. с.9-14.


104. Варламов Г.Б., Камаев Ю.Н., Позняков П.О., Юрашев Д.Н. Улучшение характеристик камеры сгорания газотурбинного двигателя за счет использования трубчатой технологии газосжигания. // Газотурбинные технологии №03 (104) 2012г. с. 2-8.


103. Варламов Г.Б. Особенности горелочной системы трубчатого типа для камеры сгорания гту в составе ГТК-10. / Варламов Г.Б., Позняков П.О., Юрашев Д.Н. // Экотехнологии и ресурсосбережение – №2 – 2012г.


102. Варламов Г.Б., Позняков П.О., Юрашев Д.М.,Комплексні дослідження енергоекологічних показників експлуатації ГТУ у складі газоперекачувального агрегату типу ГТК-10. // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит №01 (95) 2012р. с. 15-25


101. Варламов Г.Б., Приймак К.О., Алгоритм параметричної ідентифікації фактичних характеристик газоперекачувального агрегату компресорної станції. // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит №12 (94) 2011р. с. 10-13.


100. Варламов, Г.Б., Приймак К.О., Тімакова Т.В., Новаківський Є.В., Филоненко Ю.С. Дослідження режимів роботи та ефективності комбінованої установки з використанням відновлювальних джерел енергії. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 з використання нетрадиційних джерел енергії. Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № Е10/11-543 протокол № 10 від 16 червня 2011р, – с. 38.


99. Варламов, Г.Б., Приймак К.О., Тімакова Т.В., Новаківський Є.В., Филоненко Ю.С. Дослідження ефективності роботи різних типів сонячних колекторів. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 з використання нетрадиційних джерел енергії. Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № Е10/11-542 протокол № 10 від 16 червня 2011р, – с. 42.


98. Варламов, Г.Б., Приймак К.О., Тімакова Т.В., Новаківський Є.В., Филоненко Ю.С. Дослідження режимів роботи та теплонасосної установки Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 з використання нетрадиційних джерел енергії. Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню протокол НМУ № Е10/11-313 № 8 від 21 квітня 2011 року , ІВЦ «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2010, – с. 48.


97. Энергетика: история, настоящее и будущее. Познание и опыт – путь к современной энергетике. -Киев, 2011.-328с.


96. Энергетика: история, настоящее и будущее. От огня и воды к электричеству. – Киев, 2011.-264с.


95. Энергетика: история, настоящее и будущее. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире. – Киев, 2011.-392с.


94. Энергетика: история, настоящее и будущее. Развитие теплоэнергетики и гидроэнергетики.–Киев, 2011.-400с


93. Энергетика: история, настоящее и будущее. Т.4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире. – Киев, 2010 – 612 с.


92. Варламов, Г.Б., Приймак К.О., Тімакова Т.В., Новаківський Є.В., Филоненко Ю.С. Дослідження режимів роботи та ефективності трубчастого вакуумного колектора типу VK 180. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 з використання нетрадиційних джерел енергії. Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № Е9/10-295 протокол № 8 від 15 квітня 2010, ІВЦ «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2010, – с. 43.


91. Варламов, Г.Б., Приймак К.О., Тімакова Т.В., Новаківський Є.В., Филоненко Ю.С. Дослідження режимів роботи та ефективності високоефективного плаского сонячного колектора типу SKS 4.0. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 з використання нетрадиційних джерел енергії. Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № Е9/10-295 протокол № 8 від 15 квітня 2010, ІВЦ «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2010, – с. 42.


90. Варламов, Г.Б., Приймак К.О., Тімакова Т.В., Новаківський Є.В., Филоненко Ю.С. Дослідження режимів роботи та ефективності плаского сонячного колектора типу SKN 3.0. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 з використання нетрадиційних джерел енергії. Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № Е9/10-294 протокол № 8 від 15 квітня 2010, ІВЦ «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2010, – с. 42.


89. Варламов Г.Б., Марчук Я.С., Беккер М.В., Любчик Г.М. , Камаєв Ю.М., Позняков П.О., Кузьменко Д.О. «Трубчаста технологія газоспалювання – прорив у енергозбереженні та екологічності транспортування природного газу» // Нафтова і газова енергетика №1 (12) 2010р. с. 60-63.


88. Варламов Г.Б., Куделя П.П. Конспект лекцій для бакалаврів спеціальності 6.090510 «Теплоенергетика» з дисципліни «Методи термодинамічного аналізу установок та систем». Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № E9/10-150 протокол № 5 від 21 січня 2010, – с.128.


87. Варламов Г.Б., Камаєв Ю.М.,Приймак К.О., Позняков П.О. Математичне моделювання процесів та систем. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № Е9/10-090 протокол № 3від 26 листопада 2009, – с.84.


86. Безродний М.К., Варламов Г.Б., Тімакова Т.В., Шовкалюк Ю.В., Шовкалюк М.М. Навчально-експеремертальний стенд для дослідження комбінованої схеми джерела теплопостачання з використанням твердопаливного та конденсаційного котла. Технічна теплофізика та промислова енергетика. Випуск 1 – Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2009 – с. 27-33.


85. Варламов Г.Б., Безродний М.К., Тімакова Т.В., Шовкалюк Ю.В., Шовкалюк М.М. Впровадження передових технологій в енергетиці через навчання. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. Випуск 87 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУГС, 2009. -162 с.


84. Варламов Г.Б., Оліневич Н.В., Оліневич І.В., Позняков П.О., Кузьменко Д.О. Екологічна безпека енерговиробництва – основа сталого розвитку країни. Збірник наукових статей V Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» Том ІІ с. 284-290, Харків: Райдер, 2009 – 376с.


83. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Оліневич Н.В., Позняков П.О., Кузьменко Д.О. Застосування трубчастої технології прорив в якісному газоспалюванні та енергозбереженні. Збірник наукових статей V Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» Том ІІ с. 280-284, Харків: Райдер, 2009 – 376с.


82. Варламов Г.Б. Любчик Г.М. Оліневич І. В. Сучасні тенденції підвищення екологічної безпеки об’єктів теплоенергетики // Енергетика та електрифікація. 2008, №10, с.11-14.


81. Варламов Г.Б. Особливості застосування організаційних методів підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів // Енергетика та електрифікація. 2008, №4, с.53-56.


80. Варламов Г.Б. «Концепция Государственной целевой программы по обеспечению экологической безопасности объектов теплоенергетики», ХІ международная конференція “Экология. Человек. Общество ” НТУУ “КПИ” 13-18 мая 2008.


79. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Маляренко В.А. Теплоенергетика та екологія. Підручник. Харків: «Видавництво САГА» 2008. – 234с.:іл.


78. Варламов Г.Б., Оліневич І.В. Особливості сучасного енергоекологічного аналізу експлуатації теплоенергетичних об’єктів // Енергетика та електрифікація. 2007, №9, с.14-16.


77. Варламов Г.Б. Оліневич І. В. Економічні важелі регулювання екологічністю енерговиробництва. //ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології екологія , №2 (21) -2007 ВПК «Політехніка» с. 71-76.


76. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Оліневич І.В., Лисиченко Г.В. Сучасні виклики техногенно-екологічній безпеці теплоенергетики // Енергетика та електрифікація. 2007, №6, с.31-34.


75. Любчик Г.Н., Говдяк Р.М., Варламов Г.Б., Чабанович Л.Б., Шелковский Б.І. Повышение энергетической эффективности газотурбинных установок на основе внецикловой утилизации и когенерации енергии // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения. 2007, с.256-262.


74. Христич В.А., Варламов Г.Б. Газотурбинные установки: история и перспективы. Политехника, Киев, 2006,435с.


73. Энергетика: история, настоящее и будущее. Многотомное издание. Т.ІI. Познание и опыт – путь к современной энергетике. -Киев, 2006.-352с.


72. Энергетика:.історія, сучасність і майбутнє. Багатотомне видання Т.І. Від вогню та води до електрики.-Київ, 2006.-304с.


71. Говдяк Р.М., Шелковский Б.И., Чабанович Л.Б., Гриник О.Г., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Перспективы повышения надежности, экологической безопасности и энергетической эффективности ГПА на основе применения трубчатой технологи сжигания газа // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Спеціальний випуск. –Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2006.-С.54-57.


70. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Олиневич И.В.,Ивасенко А.В. Технология повышения энергетической и экологической эффективности работы котлов и камер сгорания ГТУ//Мир техники и технологий . 2006, №4, с.64-65.


69. Любчик Г.Н., Микулин Г.А., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковский Б.И. Системы утилизации энергии на выхлопе газотурбинных установок с дожиганием топлива // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Спеціальний випуск. –Київ: Інститут електродинаміки НАН України,2005.-С.44-47.


68. Энергетика: история, настоящее и будущее. Многотомное издание. Т.I. От огня и воды к электричеству.-Киев, 2005.-304с.


67. Любчик Г.М., Варламов Г.Б., Мікулін Г.О., Гордяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковський Б.І. Розвиток систем допалювання на вихлопі утилізаційних ГТУ // Вестник НТУ «ХПИ». 2005, № 6, с. 145-153.


66. Любчик Г.М., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковський Б.І. Методологія екологічного аналізу енергетичних об’єктів, систем та територій (ЕО С та Т). // Энергетика и электрификация. 2005. № 3 с. 50-55.


65. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Новая технология создания и использования эффективных и высокоэкологичных горелочных устройств для энергетических котлов и камер сгорания ГТУ и ПГУ / В кн. “Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности.” Под общей редакцией Вороновского Г.К., Недина И.В. К.: Знания Украины. – 2004. – С.115-121.


64. Любчик Г.М., Варламов Г.Б. Анализ факторов, параметров и показателей экологической безопасности энергетических объектов / В кн. “Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности.” Под общей редакцией Вороновского Г.К., Недина И.В. К.: Знания Украины. – 2004. – С.103-107.


63. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н. Использование методов технологического предвидения для анализа ресурсных и экологических проблем энергопотребления. / В кн. “Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности.” Под общей редакцией Вороновского Г.К., Недина И.В. К.: Знания Украины. – 2004. – С.55-63


62. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н. О методике экологического аудита энергетического объекта. «Elektryka». OPOLE, 2004, № 295/2004, z.53, р.605-612.


61. Любчик Г.М., Марченко Г.С., Варламов Г.Б., Мікулін Г.О., Макаренко В.В., Левчук С.О. Емісійні характеристики пальників на базі трубчастих модулів // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2004.–№1.–С. 73-79.


60. Любчик Г.М., Варламов Г.Б., Левчук С.О., Жеребцов І.М., Ольховська Н.М., Зарицький О.А.. Застосування аеродинамічних ефектів насадки Борда в напрямку інтенсифікації горіння вуглеводневих палив, мінімізації токсичності продуктів згорання та уніфікації характеристик пальникових систем. Науково-дослідний звіт НТУУ „КПІ” Укр. ІНТЕІ Деп.. 27.10.2003р. № держреєстрації 0102U002150, № держобліку 0202U008831 КВИТД І.213, 115 с.


59. Варламов Г.Б. Екологічна таксація, як основа тарифікації енерговиробництва і джерело фінансування реабілітації теплоенергетики // Энергетика и электрификация.–2003.–№11-12.–С. 27-32.


58. Варламов Г.Б., Любчик Г.М. Аналіз доцільності впровадження економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва // Энергетика и электрификация.–2003.–№8.–С. 49-56.


57. Говдяк Р.М., Шелковский Б.И., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Актуальные проблемы модернизации газотурбинных газоперекачивающих агрегатов // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2003.–№5.–С. 66-72.


56. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Маляренко В.А. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. Київ: ІВЦ Видавництво „Політехніка”.–2003.–232 с.


55. Мікулін Г.О., Любчик Г.М., Варламов Г.Б. Марченко Г.С. Левчук С.О., Зарицкий А.О., Кардашев А.В. Використання трубчастих модулів як елементів інтенсифікації горіння та підвищення енерго-екологічної ефективності газових пальників // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2003.–№4.–С. 58-65.


54. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М. Шелковский Б.И., Марченко Г.С., Микулин Г.А., Левчук С.А. Создание малотоксичных камер сгорания ГТУ // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2003.–№ 2.–С. 65-74.


53. Biliavskij Georgij., Hetman V.V., Varlamov Gennadij B., Assessment of the impacts of power engineering on the environment. Kharkov State Academy of Municipal Economy – Printing & Publishing Division.– Kharkiv.–2002.–318 с.


52. Белявский Г.А., Варламов Г.Б., Гетьман В.В. и др. Оценка воздействия объектов энергетики на окружающую среду.–Харьков: ХГАГХ.–2002.– 359 с.


51. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Ресурсные и экологические проблемы глобального и регионального энергопотребления // Энергетика и электрификация.– 2002.– № 9.–С. 35-47


50. Base Power Generation Facilifies and Technologies: Principles, Design and Environmental Aspects / G.A. Biliavskij, V.A. Maliaremko, G.N. Lubchyk, G.B. Varlamov / Edited by V.A. Maliarenko. –Kharkiv: Printing & Publishing Division. – 2002. – 284c.


49. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Голота І.М., Манжула І.О. До методики комплексної мінімізації емісії оксидів азоту котельних агрегатів // Енергетика: економіка, технології, екологія.–2002.–№ 2.–С. 53-58.


48. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Микулин Г.А., Левчук С.А., Зарицкий А.А., Ольховская Н.Н. Использование конструктивных особенностей и аэродинамических эффектов насадка Борда при создании малотоксичных топливосжигающих модулей // Технологические системы.– 2002.– № 1.– с. 130-133


47. Маляренко В.А., Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Стольберг Ф.В., Широков С.В., Шутенко Л.Н. Энергетические установки и окружающая среда.–Харьков: ХГАГХ.–2002.– 398 с.


46. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Микулин Г.А., Сердюк С.Д., Трубецкой Е.А. Воздействие коэффициента избытка воздуха, продуктивности и нагрузки котла на показатели эмиссии оксидов азота // Енергетика: економіка, технології, екологія.–2002.–№ 1.–С.– 48-54.


45. Варламов Є.М., Варламов Г.Б., Донець В.М., Катриченко Г.М., Шпаківський Р.В., Юрченко Л.Л. Методичні рекомендації з підготовки регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля. Нормативний документ. Затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресусів України № 478 від 24.12.2001. К.: Мінекоресурсів України. 2001. С.38


44. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Голота І.М., Кріпак А.О., Замекула А.В., Кардашев А.В. Системний аналіз та розробка наукових засад енерго-екологічної оптимізації циклів ГТУ та ПГУ (Науково-дослідний звіт НТУУ «КПІ»). УкрІНТЕІ Деп. 24.12.2002 р. № держреєстрації 0100U000938 № держобліку 0202U000183 КВНТД І.213, 160 с.


43. Варламов Г.Б., Маляренко В.А., Письменный Е.Н., Широков С.В. Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учетом экологических аспектов // Часть ІІ. Атомные энергетические установки.–Харьков: ХГАГХ.–2001.– 103 с.


42. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Маляренко В.А., Стольберг Ф.В., Шутенко Л. Н. Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учетом экологических аспектов // Часть I «Энергогенерирующие установки на органическом топливе».– Харьков: ХГАГХ.– 2001.– 210 с.


41. Любчик Г.Н., Левчук С.А., Варламов Г.Б., Марченко Г.С., Микулин Г.А. Особенности эмиссии NOх и СО в горелках на базе трубчатых модулей // Енергетика: економіка, технології, екологія.–2001.– № 4.–С. 59-63.


40. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Сердюк С.Д. Анализ влияния эксплуатационных факторов на эмиссию NOх и СО в продуктах сгорания стехиометрических горелок // Энергетика и электрификация.–2001.–№ 11.– С. 43-48


39. Варламов Г.Б., Варламов Е.М., Ильинский А.В., Котляр В.З., Полосухина Л.А. Применение метода рентгенофлуоресценции для контроля загрязнения окружающей природной среды // Проблеми охорони навколишнього середовища та техногенної безпеки.– Харьков.–2001.– вип. 25.с.90-94.


38. Варламов Г.Б. Використання мікропроцесорної техніки для підвищення надійності роботи системи управління водогрійного котла // Енергетика: економіка, технології, екологія.–2001.– № 3.– С.44-48


37. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Голота И.Н. Общие условия экологической экспертизы энергообъектов, работающих на органическом топливе // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2001.–№ 6.– С. 53-57


36. Варламов Г.Б. Оцінка негативного впливу та концепція енерго-екологічного моніторингу паливоспалювальних енергооб’єктів // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2001.–№ 4.–С.53-57.


35. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Факторы, параметры и показатели экобезопасности энергетических объектов // Экотехнологии и ресурсосбережение.–2001. – №2 – С. 53-59.


34. Сердюк С.Д., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Анализ экспериментально-статистических моделей эмиссии NOX в продуктах сгорания котла ТГМП-314А, работающего на природном газе // Промышленная теплотехника.–2000.– №1.–С. 103-110.


33. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Горбунов О.В., Мартиненко М.П. Методика екологічної експертизи енергооб’єктів // Региональные проблемы энергосбережения в децентрализованной теплоэнергетике.– Киев.–2000.–С. 173-175.


32. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Горбунов О.В., Кріпак А.О., Лізун О.Ю., Варламов Д.Г., Мартиненко М.П., Д’яченко Д.О. Створення загально-методичних засад та моделей для оцінки екологічного ризику від діяльності енергооб’єктів, що проектуються або знаходяться в стані експлуатації. Науково-дослідний звіт (НТУУ ”КПІ”). УкрIНTEI. Деп. 27.03.2000. № держреєстрації 0198U000816.


31. Безродний М.К., Варламов Г.Б., Куделя П.П. Тепловіддача при вільній конвекції та кипінні води і хладону-12 на пластині в полі відцентрових сил // Наукові вісті НТУУ ”КПІ”.–1999.– №2.–С. 26-31.


30. Варламов Г.Б., Сердюк С.Д., Горбунов О.В., Гуща К.В. Модернизация системы контроля водогрейного котла // Современные технологии автоматизации.–1999.–№3.–С. 74-78.


29. Варламов Г.Б., Кудрявцева С.П. Дистанционное изучение технико-экологических дисциплин с использованием глобальных компьютерных коммуникаций (INTERNET) // Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике, образовании.–Киев.–1999.–С. 11-13.


28. Варламов Г.Б., Любчик Г.М. Банк даних “NOX” енергетичного об’єкту // Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике, образовании.– Киев.–1999.– С.13-15.


27. Варламов Г.Б., Сердюк С.Д., Горбунов О.В., Гуща К.В. Система автоматизированного контроля водогрейного котла // Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике, банковской сфере, образовании Киев.–1998.–С. 52-53.


26. Сердюк С. Д., Даниленко Н.П., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Программа и основные результаты комплексных испытаний газомазутного котла блока 250/300 Мвт ТЭЦ-5 «Киевэнерго» // Энергетика и электрификация.–1998.– №1– С. 46-51.


25. Варламов Г.Б., Куделя П.П., Корнєв В.В. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з курсу “Технічна термодинаміка” для студентів теплоенергетичних спеціальностей.–Київ: НТУУ ”КПІ”.–1998.–49 с.


24. Варламов Г.Б. Оптимізація теплопередачі за поперечним омиванням горизонтальної поодинокої труби потоком рідини // Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з курсу “Математичне моделювання і оптимізація процесів та пристроїв тепломасообміну” для студентів усіх форм навчання теплоенергетичних спеціальностей.–К: НТУУ ”КПІ”.–1998.–16 с.


23. Любчик Г.М., Кравчук О.Є., Варламов Г.Б., Ід Аль-зубі. Експертиза екологічних характеристик пальників та камер згорання ГТУ і ПГУ // Методичні рекомендації до вивчення курсу “Основи екології”. Київ: НТУУ ”КПІ”.–1997.–52 с.


22. Варламов Г.Б., Горбунов О.В., Сердюк С.Д. Інтерактивна програма розрахунків шкідливих викидів котлів // Наукові вісті НТУУ ”КПІ”. Серія теплоенергетики.–1997.–С. 124-127.


21. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Босий В.В., Горбунов О.В., Кравчук О.Є., Кріпак А.О., Василенко А.В. Розробка регіональної концепції енерго-екологічного моніторингу паливоспалювальних енергооб’єктів. Науково-дослідний звіт (НТУУ”КПІ”). УкрIНTEI. Деп.8.12.1997 г. № держреєстрації 0196U006897. 83 с.


20. Любчик Г.М., Кравчук О.Є., Варламов Г.Б. Екологічні аспекти термодинамічного аналізу циклів ГТУ // Наукові вісті НТУУ”КПІ”, Серія теплоенергетики.–1997.–С. 101-106.


19. Варламов Г.Б., Горбунов О.В. Система контроля вредных выбросов промышленных предприятий. Научно-исследовательский отчет (НТУУ”КПИ”).УкрIНTEI.Деп. 4.01.1996 г. № держреєстрації 0195U030635. 75 с.


18. Varlamov G.B., Gorbunov O.V., Kravchuk О.E. Use of statistical approaches for development of automated system of ecology characteristics computation for heat power industry installations. Sustainable development: system analysis in ecology. Sevastopol.–1996.–Р. 58.


17. Варламов Г.Б., Алабовский А.Н., Фролов В.А. Оптимизация теплопередачи при поперечном обтекании потоком горизонтальной трубы // Методические указания к лабораторной работе по курсу “Математическое моделирование и оптимизация процессов и устройств тепломассообмена”.–К.–РАПО Укрвузполиграф КПИ.–1991.–24 с.


16. Пилипко Н.К., Куделя П.П., Варламов Г.Б. Техническая термодинамика: Методические указания и задания к выполнению контрольных работ для студентов теплоэнергетических специальностей заочной формы обучения.– К.– РАПО Укрвузполиграф КПИ.–1990.–52 с.


15. Венераки И.Э., Дешко В.И., Варламов Г.Б. К расчету радиационно-конвективного теплообмена при свободной конвекции в расплавленных солях. // Тепломассоперенос в одно- и двухфазных средах.–К. Наукова думка.– 1985.–С. 132-137.


14. Варламов Г.Б., Васильченко Г.Н., Дешко В.И., Хлебников О.Е., Карвацкий А.Я. Теплофизические и оптические свойства кристаллов и расплавов фтористого кальция. (англ.). High Temperature-High Pressure,Great Britain.–1989.–V.21.–Р. 647-656.


13. Васильченко Г.Н., Варламов Г.Б., Дешко В.И., Карвацкий А.Я., Хлебников О.Е. Комплекс теплофизических свойств оптических кристаллов фторидов при высоких температурах // Кристаллические оптические материалы. VII Всесоюзное вещание.– Ленинград.–1989.–С. 270-271.


12. Алабовский А.Н., Дешко В.И., Варламов Г.Б. Влияние радиационно-кондуктивного теплообмена при определении температуропроводности фтористого кальция методом мгновенного источника // Промышленная теплотехника.–1988.–Т.10, №4.–С. 83-88.


11. Дешко В.И., Васильченко Г.Н., Варламов Г.Б., Карвацкий А.Я. Разработка и расчет математических моделей тепловых условий выращивания высокооднородных крупногабаритных ориентированных кристаллов фтористого кальция. Научно-исследовательский отчет (КПИ), ВНТИП Деп. в 1988 г. № гос. регистрации 01850017295.98 с.


10. Дешко В.И., Соколов В.А., Васильченко Г.Н., Варламов Г.Б., Карвацкий А.Я., Левинский А.В.Математическое моделирование тепловых процессов с целью оптимизации технологического производства оптических кристаллов. Научно-исследовательский отчет (КПИ), Ш часть, ВНТИП Деп. в 1987 г. № 02870032647 № гос. регистрации 01850017295.90 с.


9. Варламов Г.Б., Алабовский А.Н., Мельниченко В.С., Левинский А.В. Экспериментальная установка для определения температуропроводности твердой фазы галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов // Деп. в УкрНИИТИ 06.07.87.– №1888-Ук87.–20 с.


8. Дешко В.И., Васильченко Г.Н., Варламов Г.Б., Карвацкий А.Я., Хлебников О.Е.Математическое моделирование тепловых процессов с целью оптимизации технологического производства оптических кристаллов. Научно-исследовательский отчет (КПИ), Пчасть,ВНТИП Деп. в 1986 г. № 02870024418 № гос. регистрации 01850017295.99 с.


7. Венераки И.Э., Дешко В.И., Хлебников О.Е., Васильченко Г.Н., Варламов Г.Б., Сосенко Е.Ю., Соколов В.А. Исследование теплофизических характеристик и разработка методики расчета температурных полей при производстве оптических монокристаллов в интервале до 1700 К. Научно-исследовательский отчет (КПИ) Пчасть,ВНТИП Деп. в 1984 г. №02850001804 № гос. регистрации 018226033445.90 с.90с.


6. Варламов Г.Б., Дешко В.И., Карвацкий А.Я. Модификационный метод мгновенного источника для определения коэффициента температуропроводности // Промышленная теплотехника.–1987.–Т.9,№3.–С. 80-83.


5. Дешко В.И., Васильченко Г.Н., Варламов Г.Б., Карвацкий А.Я., Конюх Г.В., Хлебников О.Е. Математическое моделирование тепловых процессов с целью оптимизации технологического производства оптических кристаллов. Научно-исследовательский отчет (КПИ) 1 часть. ВНТИП Деп. в 1985 г.№ 02860024234 № гос. регистрации 01850017295.70 с.


4. Варламов Г.Б., Васильченко Г.Н., Дешко В.И., Карвацкий А.Я. Методика и результаты исследования теплофизических свойств оптических кристаллов при высоких температурах // Тепло- и массо- перенос при росте кристаллов. Конференция.– г.Александров.– 1983.– 83с.


3. Венераки И.Э., Дешко В.И., Васильченко Г.Н., Варламов Г.Б., Карвацкий А.Я., Хлебников О.Е. Исследование теплофизических характеристик и разработка методики расчета температурных полей при производстве оптических монокристаллов в интервале до 1700 К. Научно-исследовательский отчет (КПИ) 1 часть, ВНТИП Деп. в 1982 г.№ 02830007770 № гос.рег. 01826033445. 90 с.


2. Дешко В.И., Варламов Г.Б. Исследование теплопроводности расплавов системы “криолит (К.О.=2,7)-AL2O3” // Изв. ВУЗов. Цветная металлургия, 1982, №5,с.46-49.


1. Венераки И.Э., Васильченко Г.Н., Варламов Г.Б., Дешко В.И., Карвацкий А.Я., Хлебников О.Е. Исследования и разработка методики расчета температурных полей при выращивании монокристаллов. Научно-исследовательский отчет (КПИ), ВНТИП Деп. в 1981 г. №02825041086 № гос. регистрации 01819005138.102 с.