Конференции

51. Варламов Г.Б., Приймак Е.А. К вопросу о повышении уровня профессиональной подготовки кадров для энергетической отрясли // Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалісті в державах-учасниках СНД за новими напрямками розвитку техніки і технології» , Московський державний технічний університет ім. Баумана, м. Москва ,6-7 грудня 2012 року,


50. Варламов Г.Б. Применение трубчатой технологии газосжигания – переход на новый уровень обеспечения высоких энергоэкологических показателей работы камер сгорания ГТУ // IV Межведомственная конференция «Проблемы и разработки низкоэмисионных камер сгорания ГТУ», ЦИАМ 4-6 декабря, г.Москва


49. Варламов Г.Б., Приймак Е.А. Фактические характеристики эксплуатации ГТУ: идентификация и мониторинг // IV Межведомственная конференция «Проблемы и разработки нихкоэмисионных камер сгорания ГТУ», ЦИАМ, 4-6 декабря, г.Москва.


48. Варламов Г.Б., Приймак К.О. Комплексная параметрическая идентификация фактических характеристик эксплуатации энергообъектов.// VIІI Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м.Алушта, 10 – 14 вересня 2012 р.


47. Варламов Г.Б., Камаєв Ю.М., Позняков П.О. Універсальна екологічно безпечна та ресурсозберігаюча трубчаста технологія спалювання газоподібного палива.// VIІI Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м.Алушта, 10 – 14 вересня 2012 р.


46. Варламов Г.Б., Оліневич Н.В. Методологічні основи енергоекологічного аналізу техногенного стану енергооб’єктів.// VIІI Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м.Алушта, 10 – 14 вересня 2012 р.


45. Варламов Г.Б., Халатов А.А., Позняков П.О., Юрашев Д.М. Новое поколение горелочных систем ГТУ на основе трубчатой технологии сжигания газа.// IV Международная научно-техническая конференция «Современные технологии в газотурбостроении» 18-22 червня 2012 року, м. Алушта.


44. Варламов Г.Б. Инновационные технологии – основа устойчивого развития государства. 39 Неделя науки СПбГПУ, III международный политехнический форум «Инновации: наука, образование, бизнес», г. Санкт-Петербург, 6-8 декабря 2010 г

43. Варламов Г.Б., Марчук Я.С., Позняков П.О., Кузьменко Д.О. Основные позитивные результаты применения трубчатой технологии в высокотехнологических установках. Сборник трудов десятой международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» под редакцией А.П. Кудинова, Санкт-Петербург, Россия Издательство Политехнического университета – с. 171-173. 2010г.


42. Варламов Г.Б. Инновационные технологии – основа устойчивого развития государства. 39 Неделя науки СПбГПУ, III международный политехнический форум «Инновации: наука, образование, бизнес», г. Санкт-Петербург, 6-8 декабря 2010 г.


41. Варламов Г.Б. «Нова парадигма підготовки фахівців для енергетичної галузі». Семінар “Проблеми техногенно-екологічної безпеки та особливості розробки проектної документації для потенційно небезпечних об’єктів паливно-енергетичного комплексу України” в рамках IX Міжнародного виставкового форуму «Технології захисту-2010».


40. Варламов Г.Б., Оліневич Н.В., Притула Н.О. «Економічний механізм у вирішенні питань техногенно-екологічної безпеки паливно-енергетичного комплексу». Семінар “Проблеми техногенно-екологічної безпеки та особливості розробки проектної документації для потенційно небезпечних об’єктів паливно-енергетичного комплексу України” в рамках IX Міжнародного виставкового форуму «Технології захисту-2010».


39. Варламов Г.Б. Марчук Я.С., Чередніченко О.Ю., Позняков П.О. Новак П.С. Кузьменко Д.О. «Впровадження трубчастої технології газоспалювання – основа ефективності, надійності та екологічної безпеки транспортування природного газу». Конференція «Нафтогазовий комплекс України: нові рішення для підвищення продуктивності, надійності і енергоефективності» 3 листопада 2010 р.


38. Варламов Г.Б., Позняков П.О., Кузьменко Д.О., Ткаченко А.В. «Высокоэффективная трубчатая технология сжигания газов утилизации бытовых отходов мегаполиса», Круглый стол «Перспективы получения тепловой и электрической энергии при утилизации твердых бытовых отходов в условиях мегаполиса». 23 сентября 2010 г. Киев.


37. Варламов Г.Б., Камаєв В.С., Оліневич Н.В. Бізнес-форумна активність – складова частина покращення інвестиційно-інноваційної діяльності наукових центрів та парків. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» 21-24 квітня 2010р. м. Київ.


36. Варламов Г.Б., Варламов Г.Б., Марчук Я.С., Беккер М.В., Любчик Г.М., Камаєв Ю.М., Позняков П.О., Кузьменко Д.О. «Трубчаста технологія газоспалювання – прорив у енергозбереженні та екологічності транспортування природного газу» Міжнародна конференція «Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи» Івано-Франківськ 20-23.10.2009.


35. Варламов Г.Б., д.т.н., проф., Оліневич Н.В., Оліневич І.В., Позняков П.О., Кузьменко Д.О. Екологічна безпека енерговиробництва – основа сталого розвитку країни. V Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» 7-11вересня 2009р.м.Алушта, АР Крим, Україна.


34. Варламов Г.Б., д.т.н., проф., Любчик Г.М., д.т.н., проф., Оліневич Н.В., Позняков П.О., Кузьменко Д.О. Застосування трубчастої технології прорив в якісному газоспалюванні та енергозбереженні. V Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» 7-11вересня 2009р.м.Алушта, АР Крим, Україна.


33. Приймак К.О., керівник – доц. к.т.н. Пуховий І.І., «Про танення вертикальної льодяної стінки»VII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» Київ 21-25 квітня 2009 р. НТУУ «КПІ» с. 170.


32. Кузьменко Д.О., керівник – проф. Д.т.н. Варламов Г.Б., «Підвищення рівня енергоекономічності камер згоряння»VII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» Київ 21-25 квітня 2009 р. НТУУ «КПІ» с. 170.


31. Позняков П.О., керівник – проф. Д.т.н. Варламов Г.Б., доцент к.т.н. Камаєв Ю.М. «Моделювання аеродинамічних та вогневих властивостей камери згоряння ГТУ»VII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» Київ 21-25 квітня 2009 р. НТУУ «КПІ» с.152.


30. Г.Б. Варламов, Олиневич Н.В. «Творческая составляющая в подготовке специалистов технического профиля» 10-й Международный Форум и выставка «Высокие технологии 21 века», конференция «Высокие технологии – стратегия 21 века» 21-24 апреля 2009г. Москва.


29. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Олиневич И.В., Олиневич Н.В., Кузьменко Д.О.«Основы реализации принципа устойчивого развития теплоэнергетики» 10-й Международный Форум и выставка «Высокие технологии 21 века», конференция «Высокие технологии – стратегия 21 века» 21-24 апреля 2009г. Москва.


28. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Олиневич И.В., Олиневич Н.В., Кузьменко Д.О. «Эффективная малозатратная технология для газосжигательных систем ГТУ», 10-й Международный Форум и выставка «Высокие технологии 21 века», конференция «Высокие технологии – стратегия 21 века» 21-24 апреля 2009г.Москва.


27. Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в промисловості України» Науково-технічна конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки обєктів паливноенергетичного комплексу» 24-26 вересня 2008р. М.Київ.


26. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н. Использование высокоэффективной трубастой технологи сжигания газа на энергетических объектах. Международное сотрудничество в образовании и науке: Материалы международной конференции. Санкт-Петербург, 2-6 июня 2008 года. СПб: Издательство «Фаст Принт», 2008, с. 312-317.


25. Варламов Г.Б. «Концепция Государственной целевой программы по обеспечению экологической безопасности объектов теплоенергетики», ХІ международная конференція “Экология. Человек. Общество ” НТУУ “КПИ” 13-18 мая 2008.


24. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., ОліневичН.В. Економічні важелі регулювання екологічністю енерговиробництва. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми екологічної та ядерної безпеки об’єктів паливно-енергетичного комплексу», 27-29 листопада 2007р. м. Київ.


23. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Оліневич І.В. Сучасна екологічно безпечна та енергоефективна технологія модернізації котлів та теплогенераторів на базі трубчастих модулів. Материалы ХIX международной конференции «UKR-POWER 2006» Проблемы энергосбережения, безопасности, экологии в промышленной и коммунальной энергетике». 12-16 июня 2006, Ялта. С.32-38.


22. Степаненко В.А., Варламов Г.Б. Фрактографическая экспертиза разрушения рабочих лопаток газовой турбины// Тр. Междунар. конф. «Надежность и долговечность механмзмов, элементов конструкций и биомеханических систем».- Севастополь, 2005.- С.175-178.


21. Любчик Г.М., Говдяк Р.М., Варламов Г.Б., Л.Б., Шелковський Б.І. Когенерация и утилизация енергии на выхлопе ГТУ. // Материалы Первой в Украине Международной конференции „Когенерация в промышленности и коммунальной энергетике”. Киев, 2004, с.219-220.


20. Любчик Г.М., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М., Чабанович Л.Б., Шелковський Б.І., Ефективні технології допалювання палива у форсованих системах утилізації теплової енергії на вихлопі ГТУ // Нафта і газ України. Збірник наукових праць: Матеріали 8-ої Міжнародної науково-практичної конференції „Нафта і газ України – 2004” Л.: „Центр Європи”, 2004. – Том 2. с. 159-160


19. Сучасні підходи до вирішення енергоекологічних проблем теплоенергопостачання та енергозбереження./Варламов Г.Б., Любчик Г.М.//Матеріали науково-практичної конференції „Вищі навчальні заклади – Києву”. Частина ІІ. К: 2004.- с. 54-55.


18. Гордяк Р.М., Шелковський Б.І., Любчик Г.М., Варламов Г.Б. Модернізація газотурбіних газоперекачуючих агрегатів – необхідний шлях підвищення ефективності і надійності транзиту природного газу газотранспортною системою України. Шоста міжнародна конференція „Енергетична безпека Європи ХХІ сторіччя, 27-30 травня 2003р. Київ.


17. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Христич В.О. Сучасні технології мінімізації негативного впливу на довкілля енергетичних об’єктів та систем. Міжнародний семінар „Екологічна безпека об’єктів паливно-енергетичного комплексу” 22-23 квітня 2003р. Київ.


16. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Ресурсные й экологические проблемы энергоиспользования Научно-практическая конференция с международным участием “Энергетическая безопасность и экономический рост”. 31 октября – 1 ноября 2002г., г. Киев.


15. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М., Шелковский Б.І., Мікулін Г.О., Марченко Г.С. Левчук С.О. Нова технологія створення камер згорання ГТУ на базі трубчастих модулів. VП-ма міжнародна науково-практична конференція “Нафта і газ України – 2002?. 15-17 жовтн 2002р., м. Київ.


14. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Микулин Г.А., Левчук С.А., Зарицкий А.А., Ольховская Н.Н Использование конструктивных особенностей и аэродинамических эффектов насадка Борд при создании малотоксичных топливосжигающих модулей. ІІІ Міжнародна конференція “Прогресивна техніка і технологія – 2002?. 24-28 червня 2002р., Київ – Севастополь.


13. Варламов Г.Б. Автоматизована система контролю шкідливих викидів енергетичних об’єктів Науково-практична конференція “Науковці НТУУ “КПІ” – енергетиці України”. 21 березня 2002р., М.Київ, НТУУ “КПІ”.


12. Варламов Г.Б. Сучасні підходи до вирішення енергоекономічних проблем тепло-енергопостачання та енергозбереження. Науково-практичний семінар “Наука – Києву”. 2 грудня 2001 р.


11. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Сердюк С.Д. Анализ влияния эксплуатационных факторов на эмиссию NOx и СО в продуктах сгорания стехиометрических горелок. Научный семинар с международным участием «Технологии энергетики и экономическая безопасность государства». г.Киев, 22-24 октября 2001 г.


10. Варламов Г.Б., Любчик Г.Н., Голота И.Н. Технические условия и алгоритм экологической экспертизы. Научный семинар с международным участием «Технологии энергетики экономическая безопасность государства». г.Киев, 22-24 октября 2001 г.


9. Варламов Г.Б. Концепция знерго-зкологического мониторинга топливосжигающих знергообьектов. XI конференция стран СНГ с международным участием «Проблеми зкологи и зксплуатации обьектов энергетики». Г.Севастополь, 25-29 июня 2001 г.


8. Любчик Г.М., Варламов Г.Б. Параметри і фактори екобезпеки енергетичних об’єктів. Науково-практична конференція “Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні”. 24-26 жовтня 2000 р.,м. Київ.


7. Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Горбунов О.В., Мартиненко М.П. Методика екологічної експертизи енергооб’єктів. Международная научно-практическая конференция “Региональные проблемы энергосбережения в децентрализованной теплоэнергетике”. 23-26 октября 2000 г., г. Киев.


6. Сердюк С.Д., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Анализ экспериментально-статистических моделей эмиссии NOX в продуктах сгорания котла ТГМП-314А,работающего на природном газе . Международная конференция “Проблемы промышленной теплотехники”. 24-30 мая 1999 г., г. Киев.


5. Варламов Г.Б., Любчик Г.М. Банк даних “NOX” енергетичного об’єкту. Международная конференция “Новые компьютерные технологии в промышленности,энергетике, образовании”, г. Алушта, 21-23 сентября 1999 г.


4. Варламов Г.Б., Кудрявцева С.П. Дистанционное изучение технико-экологических дисциплин с использованием глобальных компьютерных коммуникаций (INTERNET). Международная конференция “Новые компьютерные технологии в промышленности,энергетике, образовании”, г. Алушта, 21-23 сентября 1999 г.


3. Варламов Г.Б., Сердюк С.Д., Горбунов О.В., Гуща К.В. Система автоматизированного контроля водогрейного котла. Международная конференция “Новые компьютерные технологий в промышленности,энергетике,банковской сфере,образовании”,г. Алушта,22-24 сентября 1998 г., с. 52-53.


2. Сердюк С.Д., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. “Экологические аспекты контроля работы мощных энергетических котлов типа ТГМП-314А” ..Международный семинар “Перспективные энерготехнологии в энергетике и промышленности ”,Киев,26-29 мая 1998 г.


1. Варламов Г.Б, Горбунов О.В., Кравчук О.Е. Использование статистических подходов для разработки автоматизированной системы расчета экологических характеристик теплоэнергетических установок.II межнародна науково-практична конференція “Раціональ- не природокористування:системний аналіз у екології” ,Севастополь,9-13 вересня 1996 р.?


Міжнародна наукова-практична конференція “Проблеми екологічної та ядерної безпеки об”єктів паливно-енергетичного комплексу”

Міжнародна науково-практична конференція ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ”ЄКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 27-29 грудня 2009 року