ННЦ «ЕКОТЕЗ»

Навчально-науковий центр “Екотехнології та технології енергозбереження” створено наказами Міністра освіти і науки України (№ 210 від 4.03.2009р) та ректора університету (№ 2-24 від 25.02.2009р).

Метою діяльності Центру є проведення  наукових досліджень та розробок, створення конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних результатів, впровадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі умов здійснення поглибленої наукової і науково-технічної підготовки фахівців за Державною цільовою науково-технічною та соціальною програмою “Наука в університетах”.

ННЦ “ЕКОТЕЗ” є структурним науково-навчальним підрозділом науково-дослідної частини Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” і здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови для поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та головних напрямів діяльності університету.

Головні завдання ННЦ «ЕКОТЕЗ»:

  • Активізація навчально-наукової діяльності науковців і викладачів університету за рахунок отримання науковими і науково-педагогічними працівниками ВНЗ, студентами, аспірантами і докторантами наукових результатів, створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних розробок та новітніх технологій,залучення наукових установ Національної академії наук України та галузевих  академій для здійснення маркетингу в науково-технічній сфері відповідно до напряму досліджень та розробок, впровадження інноваційної діяльності, залучення підприємств для проведення наукових досліджень в університеті за рахунок поглиблення наукової і науково-технічної підготовки студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення спільних наукових досліджень і розробок та мотивація співпраці з підприємствами за рахунок впровадження технологій енергозбереження та екологічної безпеки.
  • Створення в університеті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування  за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, розробників вітчизняної техніки і технологій, менеджерів науково-технологічного бізнесу та державного управління у сфері освіти, науки і техніки.
  • Об’єднання зусиль підрозділів університету (інститутів, факультетів, центрів) та наукових установ Національної академії наук України та галузевих академій  на розв’язання проблем підготовки висококваліфікованих фахівців та створення вітчизняних новітніх технологій та зразків техніки з одночасним удосконаленням форм, методів та засобів проведення наукових досліджень у поглибленому взаємозв’язку наукової діяльності з навчальним процесом, передумов до утворення інноваційних структур у формі науково-технічних та інноваційних центрів із залученням ресурсів промислових підприємств корпорацій та венчурних фірм задля здійснення прориву у підвищенні енергоефективності та екологічної безпеки у тепло енергозабезпеченні підприємств різних галузей промисловості комунального господарства та житлового сектору.

Основні напрями діяльності ННЦ «ЕКОТЕЗ»

  • Інтеграція зусиль підрозділів університету та наукових підрозділів інститутів Національної Академії наук України на реалізацію завдань комплексної програми НТУУ «КПІ» «Нова енергетика» та Державної цільової науково-технічної і соціальної програми «Наука в університетах».
  • Забезпечення активної участі студентів у наукових дослідженнях центру.
  • Створення конкурентоспроможних на світовому ринку прикладних розробок, зразків нової техніки, технологій та матеріалів.
  • Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, післядипломна підготовка та перепідготовка кадрів.

В даний час ННЦ «ЕКОТЕЗ» виконує Державне замовлення на виконання робіт за Державною цільовою науково-технічною та соціальною програмою “Наука в університетах” під назвою «Застосування трубчастої технології для підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки процесів спалювання природного газу».