ННЦ «КПІ-БОШ»

Науково-навчальний центр «КПІ-БОШ» створено на підставі договору між НТУУ «КПІ» та ТОВ «Роберт БОШ» та затверджено наказом ректора університету.

Метою діяльності центру є забезпечення управління, координації та організації виконання навчальних та наукових робіт, які виконуються навчальними та науковими структурними підрозділами університету відповідно до затверджених програм з метою забезпечення високоякісної магістерської підготовки та фахівців теплоенергетичних спеціальностей та підвищення кваліфікації працівників теплоенергетичної галузі та підприємств комунальної власності з використанням сучасних високоефективних технологій та обладнання.

Основні завдання ННЦ «КПІ-БОШ»:

 • підвищення рівня професійної та фахової підготовки фахівців енергетичного профілю, організація перепідготовки та курсів підвищення кваліфікації кадрів для підприємств теплоенергетичної галузі та комунального господарства;
 • оперативна розробка та погодження основних та пріоритетних напрямків навчально-наукової діяльності Центру у відповідності до навчальних планів спеціальностей енергетичного напряму підготовки;
 • визначення основних напрямків, стратегії та розробка науково-технічних програм розвитку навчальної та професійної підготовки фахівців;
 • узгодження завдань, програм та пропозицій щодо проведення наукових досліджень магістрантів, аспірантів та докторантів з енергоекологічних питань;
 • розгляд пропозицій структурних підрозділів університету щодо підсилення фахової складової при читанні базових курсів, додаткових лекцій та лабораторних робіт, які рекомендовані для впровадження в Центрі з метою створення конкурентоспроможних науково-навчальних продуктів;
 • створення умов для проведення наукових розробок та досліджень магістрів з теплоенергетичної тематики та сприяння впровадженню у навчальний процес та у виробництво результатів наукових робіт Центру.

Головні напрями діяльності ННЦ «КПІ-БОШ»

 • управління, координації та організації виконання навчальних та наукових робіт, які виконуються навчальними та науковими структурними підрозділами університету відповідно до затверджених програм;
 • забезпечення активної участі студентів у наукових дослідженнях центру;
 • забезпечення високоякісної магістерської підготовки;
 • створення конкурентоспроможних на світовому ринку прикладних розробок та наукових досліджень;
 • підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників теплоенергетичної галузі та підприємств комунальної власності з використанням сучасних технологій та обладнання.


Для успішної реалізації завдань Центру наказом ректора із погодженням з керівництвом ТОВ «Р.Бош» в Україні створена Координаційна рада, до складу якої увійшли представники НТУУ «КПІ» та ТОВ «Роберт БОШ» і яка:

 • розглядає та надає пропозиції щодо формування навчально-наукової політики діяльності Центру ;
 • забезпечує та координує діяльність Центру відповідно до затвердженої стратегії розвитку та програми діяльності;
 • вивчає, узагальнює світовий досвід проведення аналогічних робіт та розробляє програми для їх реалізації у Центрі;
 • розглядає та впроваджує у Центрі пропозиції структурних підрозділів університету та ТОВ «Р.Бош» щодо необхідності розробки та впровадження в навчальний процес нових освітніх програм та досліджень;
 • формує тематику навчально-наукових програм університету з відповідної тематики;
 • залучає фахівців з менеджменту інвестувань та залучення позабюджетних коштів для виконання визначених робіт;

Робота Координаційної ради організовується у формі проведення консультацій, семінарів та засідань, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на два місяці.

На засіданні Координаційної ради запрошуються провідні фахівці НТУУ «КПІ» та ТОВ «Р.Бош», а також інших освітянських і наукових закладів.

Взаємодія Ради з іншими структурами полягає в:

 • координації зусиль на виконання завдань Центру, які включені до відповідних науково- навчальних програм;
 • розгляді і затвердженні планів на основі пропозицій навчальних підрозділів, заслуховуванні їх звітів про виконання робіт.