НАУКОВИЙ СКЛАД

ДИРЕКТОР

ВАРЛАМОВ ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ

Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний енергетик України, Заслужений енергетик СНД, нагороджений Золотим знаком Польської асоціації енергетиків, доктор технічних наук, професор, проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Основні напрями наукової діяльності:
оптимізація процесів спалювання природного газу в установках привідного типу (котли, теплогенератори, камери згоряння, газотурбінні установки), розробка науково-технічних рішень для підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки процесів енергоперетворення виробництва енергії та транспортування газу.


КАМАЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної та промислової теплотехніки Національного технічного університету України «Київський політехничний інститут».

Основні напрями наукової діяльності: дослідження комплексного 3D-моделювання, проектування і дослідження реальних теплових, аеродинамічних і інших складних процесів та установок за допомогою сучасного прикладного програмного забезпечення SolidWorks.

ВІДДІЛ РОЗВИТКУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

ПРИЙМАК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Аспірантка Національного технічного університету України «Київський політехничний інститут», асистент кафедри теоретичної та промислової теплотехніки.

Основні напрями наукової діяльності: дослідження ідентифікації і діагностики фактичних характеристик енергетичного обладнання, аналіз використання поновлюваних джерел енергії з метою тепло- та холодопостачання, дослідження прикладного программного забезпечення SolidWorks, вивчення і застосування сучасних високоефективних технологій і методів дослідження на об’єктах енергетичного профілю.


ОЛІНЕВИЧ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Аспірантка Національного технічного університету України «Київський політехничний інститут».

Основні напрями наукової діяльності: вивчення питань забезпечення екологічної безпеки та проведення енерго-екологічного аналізу процесів виробництва енергії на теплоенергетичних об`єктах.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ,
лабораторія з-D моделювання

ПОЗНЯКОВ ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ

Аспірант Національного технічного університету України «Київський політехничний інститут», асистент кафедри теоретичної та промислової теплотехніки.

Основні напрями наукової діяльності: аналіз спалювання газоподібного палива у газоперекачувальних агрегатах, моделювання фізичних та хімічних процесів у камері згоряння газотурбінної установки з використанням SolidWorks.

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ,
Науково-навчальна лабораторія магістрантів

ШАПОШНИК ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Бакалавр-теплоенергетик Національного технічного університету України «Київський політехничний інститут»

Основні напрями наукової діяльності: визначення фактичних характеристик експлуатації енергетичного обладнання на прикладі газотурбінної установки та їх вплив на аналіз енерго-ефективності установки.


ТИЧИНА АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Бакалавр-теплоенергетик Національного технічного університету України «Київський політехничний інститут»

Основні напрями наукової діяльності: дослідження енерго-екологічної паспортизації та еколого-теплотехнічних випробувань енергетичного обладнання на прикладі котлів.


БАЛАЩУК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Бакалавр-теплоенергетик Національного технічного університету України «Київський політехничний інститут»

Основні напрями наукової діяльності: аналіз та проектування систем тепло- та холодопостачання на базі відновлюваних джерел енергії, вчасності теплового насосу.