Наші партнери

Партнер Тема
1 ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» Тема: Проведення експертної оцінки енергоекологічної ефективності транспортування природного газу компресорними станціями з використанням різних видів енергії.

Тема: Проведення попередніх випробувань дослідного зразка камери згоряння трубчастого типу для газоперекачувального агрегату.

2 НВКГ «Зоря»-«Машпроект» Тема: Розробка фронтового пристрою камери згоряння на базі трубчастих модулів.
3 Інститут геохімії навколишнього середовища (ІГНС) НАН та МНС України Тема: Синтез та властивості сполук, що використовуються в атомній енергетиці.

Тема: Проекту державної цільової програми з забезпечення екологічної безпеки об’єктів теплоенергетики

4 Теплоелектроцентраль №5 Київенерго Тема: Наладка і підключення до загальностанційної інформаційної мережі параметрів котлів.

Тема: Система контролю воднохімічного режиму ТЕЦ.

Тема: Модернізація пальникових систем прямоточних та пікових котлів з застосуванням трубчастої технології.

Тема: Розробка алгоритмів технологічних завдань і проведення підготовчих робіт зі створення АСУ ТП котла типу КВГМ на базі персонального комп’ютера

Тема: Розробка проекту автоматизованої системи контролю роботи водогрійних котлів типу КВГМ на базі персонального комп’ютера

Тема: Робочий проект автоматизації котла КВГМ-4 на базі персонального комп’ютера

Тема: Розробка програмного забезпечення системи автоматизованого контролю котла типу КВГМ на базі персонального комп’ютера

Тема: Комплексні випробування, налагодження та супроводження системи автоматизованого контролю котла КВГМ на базі ПК

Тема: Розробка заходів щодо вдосконалення системи автоматизованого контролю хімводоочистки

Тема: Розробка заходів вдосконалення системи автоматизованого контролю котла КВГМ-5

Тема:Налагодження системи автоматизованого контролю хімводоочистки

Тема: Випробування і налагодження системи автоматичного керування роботою поживного тракту котлів першої черги ТЕЦ-5 з використанням тіррісторних показників частоти

Тема: Розробка заходів по включенню автоматизованої системи контролю КВГМ до локальної інформаційної мережі ТЕЦ-5

Тема: Монтаж обладнання автоматичної системи контролю КВГМ до локальної інформаційної мережі ТЕЦ-5

Тема: Наладка і підключення до загально станційної інформаційної мережі параметрів котлів КВГМ-№4, №5

5 НАК «Нафтогаз» Україна Тема: Розробка заходів оптимізації завантаження технологічних установок при існуючих схемах їх підключення на об`єктах видобутку та транспорту газу та нафти.
6 Трипільська ГРЕС Тема: Створення інформаційної системи управління договірною діяльністю та матеріально-технічним забезпеченням проведення ремонтних робіт на Трипільській ГРЕС
7 ЗАТ “Оболонь” Тема: Обстеження парових та конденсатних теплових схем підприємства ЗАТ “Оболонь”

Тема: Розробка пропозицій з енергозбереження за рахунок впровадження у технологічний цикл теплонасосних установок

8 Теплові мережі Тема: Технічне переозброєння водопідготовчої установки РК “Відрадний”
9 Теплові розподільчі мережі Тема: Аналіз існуючих та перспективних схем теплових пунктів
10 Міністерство освіти і науки України Тема: Системний аналіз та розробка наукових засад енерго-екологічної оптимізації циклів ГТУ та ПГУ

Тема: Системи контролю шкідливих викидів промислових підприємств

Тема: Розробка регіональної концепції енерго-екологічного моніторингу паливоспалювальних енергооб’єктів

Тема: Створення загально-методичих засад та моделей для оцінки екологічного ризику від діяльності енергооб’єктів, що проектуються або знаходяться в стані експлуатації

11 АК “Дарницька ТЕЦ-4″ Тема: Проект автоматизованої системи контролю шкідливих викидів котла Дарницької ТЕЦ-4

Тема: Проект автоматизованої системи контролю та параметрів водогрійного котла

12 Фонд науково-технічного розвитку м.Києва Тема: Програмне забезпечення бази даних пріоритетних наукових розробок Київського регіону
13 Центр досліджень науково-технічного потенціалу та icтоpiї науки ім. Г.М. Діброва АН України Тема: Аналіз закордонного та вітчизняного досвіду організації територіальної науково-технічної діяльності та визначення основних принципів науково-технічної політики великого міста, підготовка інформації на базі ПЕОМ
14 Уніконд-технологія Тема: Розробка АРМів планування та оперативного управління виробництвом СП “АГО”
15 ВАТ “ВНІПІТРАНСГАЗ” Тема: Розробка і впровадження програмної системи розрахунку гідравлічних характеристик складних об’єктів
16 АК “Київенерго” Тема: Модернізація пальників парового котла РК «Виноградар»
17 ДК «Київенергоналадка», АК “Київенерго” Тема: Розробка технічного та програмно-інформаційного забезпечення вдосконалення системи контролю та управління підживлюючої установки районної котельні