4. Модернізація пальникових систем

Підвищення енергетичної ефективності виробництва теплової та електричної енергії, заощадження витрати  органічного палива при його спалюванні, покращення енергозберігаючих та екологічних характеристик технологічного обладнання тепловикористовуючого  обладнання можливо за рахунок проведення реконструкції цехів з використанням нового обладнання чи за рахунок модернізації.

Застосування енергозберігаючого обладнання та технологій закордонних фірм у зв’язку з їх високою вартістю  і монопольною закритістю  майже не можливо і економічно недоцільно.

Успіх реалізації програм на підприємствах з підвищення енергоефективності і екологічної безпеки паливоспалюючого обладнання  залежить від рівня технічної та економічної зрілості керівництва підприємств щодо впровадження існуючих  вітчизняних технологій, які дозволяють у  стислі терміни провести  високоефективну модернізацію застарілого енергетичного обладнання та устаткування.

В НТЦ «ЕКОТЕЗ» створена уніфікована та реалізована для різних типів обладнання та установок  маловитратна високоефективна та екологічно безпечна трубчаста технологія спалювання газоподібного палива, в якій   реалізовані    унікальні методи і канонічні способи підвищення енергетичної ефективності та  зниження  емісії   шкідливих викидів, а саме:

  • високий рівень турбулізації газових потоків;
  • внутрішня регенерація;
  • комбіноване утворення спалювальної суміші;
  • стадійне горіння;
  • прямоплинна аеродинамічна схема з низьким значенням опору;
  • мікрофакельність.

Технологія дозволяє здійснювати у короткий термін  модернізацію пальникових систем установок різного призначення  на базі трубчастих модулів.

Модернізація пальникової системи камери згоряння ГТУ

НТЦ «ЕКОТЕЗ» пропонує організаціям скористатися можливістю здійснити у короткий термін маловитратну та високоефективну модернізацію пальникових систем зазоспалювальних агрегатів з досягненням високого рівня екологічної безпеки експлуатації агрегатів та терміном окупності до 10 місяців.