7. Бізнес-форумна активність

Ціль бізнес-форумної активності НТЦ «ЕКОТЕЗ» – підвищення співпраці науковців та промисловців, підвищення темпів впровадження вітчизняних науково-технічних розробок та технологій на українських та закордонних підприємствах, подолання у суспільстві енергетичного та екологічного нігілізму, підвищення рівня самоповаги до власних вітчизняних розробок, реалізація Національної ідеї.Реалізацію цілей бізнес-форумної активності Центр здійснює за різними напрямками:

 1. організація та проведення науково-практичних семінарів та конференцій;
 2. створення нових форм співробітництва з відомими світовими фірмами з метою опанування нових технологій і їх використання для розвитку вітчизняних інноваційних технологій (наприклад створення ННЦ «КПІ-БОШ»);
 3. реалізація наукових розробок за допомогою державних інноваційних програм ( наприклад через ННЦ «ЕКОТЕЗ»);
 4. пропонування для використання підприємствам, що виробляють паливоспалюючі агрегати та установки, високоефективну трубчасту технологію газоспалювання з високим рівнем екологічної безпеки;
 5. здійснення підготовки та перепідготовки кадрів для промислових підприємств різних галузей економіки на курсах підвищення кваліфікації з сучасних технологій проектування та досліджень та високоефективних екологічно безпечних технологій енерговиробництва та енерговикористання;
 6. роз’яснення та підтвердження результатів власної науково-практичної діяльності публікаціями у фахових виданнях та патентами.

НТЦ «ЕКОТЕЗ» пропонує суспільству НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ – «СТАЛИЙ РОЗВИТОК У ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ»

Застосування на практиці Національної ідеї дозволить країні існувати без потрясінь, регіональних та загальнодержавних проблем, уникати глобальних криз та екологічних катастроф, зберегти для майбутніх поколінь не тільки природну та етнічну красоту країни, а й досягти прогресу у розвитку з гармонією у соціальному, економічному та суспільному житті населення.

Головні аспекти Національної ідеї:

 • економічний;
 • енергетичний;
 • екологічний;
 • соціальний;
 • гуманітарний;
 • історичний;
 • міжнародний,

при її реалізації будуть гармонізовані у об’єктивному і оптимальному вигляді без особливих законодавчих актів та примусових дій з боку держави.

Названі вище аспекти Національної ідеї доцільно розглядати з позиції можливості позитивного вирішення виникаючих в них питань.

Форми впровадження Національної ідеї

мають носити настільки природний характер, що населення не повинно спостерігати будь-яких насильницьких та дискримінаційних дій як над собою, так і над підприємствами, галузями, товарами та послугами.
Перехід країни на розвиток за Національною ідеєю має бути настільки плавним, настільки непомітним, наскільки він може бути бажаним самим населенням.
Мотивація переходу на життя за Національною ідеєю повинна мати об’єктивний, позитивний економічний, соціальний та перспективний імідж для існуючого та прийдешніх поколінь.
Стабільність застосування Національної ідеї має бути закладена спочатку у Конституції України, а потім виникати з об’єктивної необхідності у реальному житті.
Впровадження Національної ідеї повинно базуватися на незначній кількості основних національних принципів, одними з яких можуть бути наступні:
«Принцип екологічної рівноваги: темп зростання виробництва не повинен випереджати темпу зростання його екологічної безпеки».
«Принцип економічної доцільності: виробництво нових товарів та послуг має бути спрямовано на задоволення потреб населення та зростання мотивації Національної ідеї».

Яка ваша думка з цього приводу?