1. Високі технології паливоспалювання

НТЦ «ЕКОТЕЗ» пропонує для використання у різних агрегатах розроблену науковцями центру унікальну (уніфіковану та універсальну) трубчасту технологію газоспалювання з високим рівнем  енергоефективності   і  екологічної безпеки.
Відео горіння в установках до та після модернізації.

1.1  Загальні відомості

Трубчаста технологія спалювання газу заснована на використанні унікальних ефектів насадки Борда і успішній реалізації комплексу класичних методів зниження емісії шкідливих речовин – оксидів азоту та вуглецю (NOx, CO) в продуктах згоряння. Детальний опис процесів з насадкою Борда описані в публікації (див. перелік публікацій).

1.2 Особливості технології

Уніфікованість технології пов’язана з можливістю створення пальникових пристроїв з досягненням у процесі спалювання палива високих показників екологічності й ефективності для широкого діапазону регулювання та одиничної теплової потужності агрегату.

Універсальність технології підкреслюється можливістю її використання з однаково високими показниками екологічної безпеки та енергетичної ефективності для спалювання газоподібного палива для різних типів агрегатів: у котлах, контактних теплогенераторах і камерах згоряння газотрубних установок з широким діапазоном плавного регулювання потужності (від 10 до 100%).

1.3 Період розроблення:

 • фундаментальні наукові дослідження: 1997 – 2000рр.
 • лабораторні та стендові дослідження:  2000 – 2003рр.
 • промислові випробування : 2003 -2008рр.

1.4 Види газоподібного палива

Види газоподібного палива, які ефективно спалює технологія:

 • природний газ;
 • коксовий,  доменний газ;
 • біогаз;
 • газ-метан тощо.

1.5 Типи промислових установок

Типи промислових установок, де реалізована технологія:

 • газотурбінні установки у складі газоперекачувальних агрегатів (ГПА);
 • парові та водогрійні котли;
 • контактні та поверхневі теплогенератори для опалення.

1.6 Основні переваги:

 • немає світових аналогів (захищена патентами України і Російської   Федерації);
 • економія палива – 10…15 % (у порівнянні із штатною системою);
 • підвищення ККД установки –  на 2…5 %;
 • зниження викидів шкідливих:
 • оксидів азоту NOx – у 2…5 разів,
 • оксидів вуглецю СО у  3…30 разів;
 • зниження термічного навантаження на устаткування;
 • подовження моторесурсу устаткування;
 • термін окупності – до 10 місяців.

1.7 Реалізація трубчастої технології

у камерах згоряння газотурбінних установок, топках котлів та теплогенераторів дозволить підвищити конкурентоспроможність високотехнологічних агрегатів, які випускаються вітчизняними підприємствами.

1.8. Пропозиції щодо співробітництва

НТЦ «ЕКОТЕЗ» пропонує організаціям, фірмам і корпораціям широкий спектр співпраці у галузі впровадження трубчастої технології, а саме:

 • розробку і постачання пальникових пристроїв для різних типів установок, у т.ч. і закордонних;
 • ліцензійні договори на розробку серії пальникових пристроїв;
 • модернізацію агрегатів, установок і паливоспалювальних систем під ключ;
 • створення спільних підприємств для впровадження технології у різних галузях.

1.9. Відео горіння в установках до та після модернізації

До модернізації
Get the Flash Player to see this content.
Після модернізації
Get the Flash Player to see this content.